Macon seniors want improvements to their senior center